Завідувач кафедри

Ковальчук Світлана Володимирівна

Доктор економічних наук, професор

Завідувач кафедри маркетингу і торговельного підприємництва

Народилася 18 серпня 1968 року в місті Донецьку.

В1990 році із відзнакою закінчила Хмельницький технологічний інститут побутового обслуговування за спеціальністю «Економіка і організація побутового обслуговування», кваліфікація: інженер-економіст.

  • З 1990 по 1993 рік навчалася в аспірантурі Тернопільського інституту народного господарства.
  • У 1997 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук в Національному університеті «Львівська політехніка» у спеціалізованій Вченій раді К.04.06.07, диплом КН014812.
  • Вчене звання доцента кафедри фінансів присвоєно у 2000 році, атестат ДЦ001153.
  • Доктор економічних наук з 2013 року. Докторську дисертацію захистила 27 червня 2013 року у спеціалізованій вченій раді Д 70.052.01 Хмельницького національного університету за спеціальністю 08.00.04 економіка та управління