Вибіркові дисципліни

Бакалавр:

Безпечність товарів

Бенчмаркінг

Електронна торгівля

Комерційна логістична діяльність

Логістика

Маркетинг

Маркетингові дослідження 

Маркетингові комунікації

Міжнародний маркетинг

Основи біржової торгівлі

Основи стандартизації, метрології та управління якістю

Планування професійної діяльності

Поведінка споживача

Соціально-економічні основи формування якості

Створення та управління брендами

Теорія і практика мерчандайзингу

Товарознавство

 

 

Магістр:

Бренд-менеджмент

Комерційна логістика

Маржинальний прибуток в економічних розрахунках

Маркетинг персоналу

Маркетингова політика розподілу

Маркетинговий менеджмент

Менеджмент он-лайн продаж

Міжнародна торгівля

Рекламний менеджмент

Стратегічний маркетинг

Управління біржовою торгівлею

Управління комерційною діяльністю

Управління лояльністю покупців

Управління якістю

 

Доктор філософії:

Підприємницькі мережі-форми організації міжфірмових взаємодій субєктів підприємництва

Стратегічний маркетинг-менеджмент

Сучасні концепції розвитку маркетингу

Управління витратами прибутком та інноваціями на основі концепції маржинального підходу