Відгуки

 ВІДГУК НА ОНП “МАРКЕТИНГ” ТРЕТЬОГО РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ НА ЗДОБУТТЯ ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЮ “ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ” ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ №075 “МАРКЕТИНГ” ГАЛУЗІ ЗНАНЬ №07 “УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ”

ВІДГУКИ БАКАЛАВРІВ ,МАГІСТРІВ, АСПІРАНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ МАРКЕТИНГ (ХМЕЛЬНИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ) НА САЙТІ EDUCATION.UA