Решміділова Світлана Леонідівна

e-mail: rl.svetlana@ukr.net

Автобіографія

Решміділова Світлана Леонідівна, 26 грудня 1975 р.н., м. Хмельницький.

Освіта:

– у 1998 р. закінчила Технологічний університет Поділля за спеціальністю ”Менеджер виробничої сфери”;

– з 1998 р. по 2001 р. – навчання в аспірантурі Технологічного університету Поділля;

– у 2002 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля захистила дисертацію на тему: «Забезпечення якості продукції на основі соціального управління якістю роботи» за спеціальністю 08.06.01 – Економіка підприємства та організація виробництва.

Етапи професійного становлення:

– з 1998 р. по 2001 р. – ассистент кафедри управління трудовими ресурсами;

– з 2002 р. по 2003 р. – старший викладач кафедри економіки;

– з 2004 р. по 2012 р. – доцент кафедри управління персоналом і економіки праці;

– з січня 2013 р. – доцент кафедри маркетингу.

Науковий ступінь, вчені звання:

– Кандидат економічних наук за спеціальністю 08.06.01 – Економіка підприємства та організація виробництва (диплом кандидата економічних наук зі спеціальності економіка підприємства і організація виробництва ДК № 016547 від 13 листопада 2002 р., протокол № 33-06/10);

– Доцент кафедри управління персоналом та економіки праці (Рішення Атестаційної колегії від 15 червня 2006 р. протокол № 3/61-Д).

Нагороди:

– Грамота Хмельницького національного університету за високі досягнення у науковій роботі (2011 р.).

Наукова діяльність

Педагогічний стаж: 17 років.

Публікації: Загальна кількість, всього 75

у тому числі:

навчальних посібників 1

статті:

у наукових фахових виданнях 50

в матеріалах конференцій 22

у наукометричній базі даних “SCOPUS” – 2

Приймала участь у таких Міжнародних науково-практичних конференціях:

– VІІ Міжнародна науково-практична конференція «Маркетингові технології в умовах інноваційного розвитку економіки»; (м. Хмельницький, 6–8 грудня 2012 р.);

– ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми планування в ринкових умовах», 27-29 вересня 2013 р., м. Алушта;

– VIII Міжнародна науково-практична конференція «Маркетингові технології в умовах інноваційного розвитку економіки», 24 – 26 жовтня 2013 р., м. Хмельницький;

– ІХ Міжнародна науково-практична конференція «Маркетингові технології в умовах глобалізації економіки України», 4-6 грудня 2014 року, м. Хмельницький;

– ІХ Міжнародна науково-практична конференція «Управління економічними системами: концепції, стратегії та інновації розвитку», 22-24 травня 2014 р., м. Хмельницький;

– Х Міжнародна науково-практична конференція «Маркетингові технології в умовах глобалізації економіки України», 3 – 5 грудня 2015 р., м. Хмельницький;

– Всеукраїнська інтернет-конференція «Економічні перспективи підприємництва в Україні», 27-28  жовтня 2016 р., Ірпінь.

Підвищення кваліфікації:

Період проходження 19.01-19.03. 2015 р.

Назва організації, де відбувалося підвищення кваліфікації: Хмельницька Торгово-промислова палата, м. Хмельницький, вул. Подільська, 109/1.

Вид: Підвищення кваліфікації згідно з планом стажування

Тема Формування якості товарів (послуг) та встановлення їх відповідності вимогам умов контрактів, договорів, міжнародним і державним стандартам, ТУ та іншим нормативним документам)

Документ, що видано: Довідка №22-01/211 від 23.03.2015 р.

Вебінар на тему : “Використання CRM системи Бітрікс24 в бізнесі: маркетинг, менеджмент, фінанси та управлінський облік” Сертифікат Решміділової С.Л.

Проведення навчальних занять, захисту курсових робіт та іспитів із використанням сучасних інформаційних систем і технологій (zoom, viber, telegram) з дисциплін: «Маркетинг», «Стратегічний маркетинг», «Маркетингове ціноутворення», «Теорія і практика мерчандайзингу». Наказ №99КП від 4.05.2020

 

ДИСЦИПЛІНИ, ЯКІ ЧИТАЄ ВИКЛАДАЧ

Забезпечує навчальний процес з навчальних дисциплін кафедри маркетингу і товарознавства: Викладання дисциплін:

«Універститетська освіта»;

«Конфлікти та шляхи їх подолання в маркетингу і торгівлі»;

«Основи наукових досліджень»;

«Організація праці в торгівлі»;

«Історія споживчої кооперації»;

Навчальна практика «Вступ до фаху».

Наукове спрямування

Розвиток концепції соціального маркетингу.

Товарознавчі аспекти якості товарів.

Розвиток інтегрованих систем якості товарів на основі міжнародних стандартів соціальної відповідальності.

Захоплення

Активний відпочинок на природі.