Карпенко Віталій Леонідович

Кандидат економічних наук, доцент кафедри маркетингу і торговельного підприємництва Хмельницького національного університету.

 

e-mail: vitaliy_karpenko@ukr.net

Кандидат економічних наук, доцент кафедри маркетингу і торговельного підприємництва Хмельницького національного університету.

 

Автобіографія

Народився 30 травня 1979 року у м. Хмельницький.

У 1996 році вступив до Технологічного університету Поділля (м. Хмельницький) на інженерно-економічний факультет та у 2001 році отримав повну вищу освіту за спеціальністю “Менеджмент організацій”.

У 2004 році – закінчив навчання в аспірантурі Хмельницького національного університету зі спеціальності 08.06.01 – Економіка, організація і управління підприємствами.

У 2005 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Формування мотивів і стимулів інноваційної діяльності підприємства» (диплом кандидата економічних наук ДК №032898 від 09.02.2006 р.).

В 2011 році отримав вчене звання доцента кафедри маркетингу (атестат доцента 12ДЦ №026550 від 20.01.2011 р.).

З 2012 року працюю над докторською дисертацією за темою «Формування корпоративних інноваційно-маркетингових процесів підвищення конкурентоспроможності підприємств в умовах глобалізаційних викликів».

Наукова діяльність

Навчальні посібники:

1) Маркетинг: [навчальний посібник] / С.В. Ковальчук, В.Л. Карпенко, Л.А. Бичікова та ін. – Львів : “Новий світ – 2000”, 2012. – 679 с.

Монографії:

1) Карпенко В.Л. Дослідження ринку роздрібної торгівлі України / В.Л. Карпенко // Маркетингові інновації в економіці і бізнесі : Монографія / За заг. ред. С.В. Ковальчук. : Хмельницький, 2013 р. – С. 195-204.

2) Карпенко В.Л. Інтегрування діяльності маркетингової служби в інноваційний процес на підприємстві/ В.Л. Карпенко // Маркетингові технології в умовах інноваційного розвитку економіки : Монографія / За заг. ред. С.В. Ковальчук. : Хмельницький. – 2011. – С. 41-46.

3) Карпенко В.Л. Інституційні особливості формування мотиваційного механізму інноваційної діяльності вітчизняних підприємств / В.Л. Карпенко // Концепції інституціональної економічної теорії в управління розвитком соціально-економічних систем [монографія / за ред. М.А. Йохни]. – Хмельницький: ХНУ, 2007. – С. 111-154.

 

Основні публікації у фахових виданнях:

1) Карпенко В.Л. Теоретичні засади формування системи управління конкурентоспроможністю підприємств / В.Л. Карпенко // Сталий розвиток економіки. – Тернопіль : СМП «Тайп», 2016. – № 1(30). – С. 84-90.

2) Карпенко В. Л., Гвоздецька І. В. Формування ефективної системи збуту продукції як важливої складової управління маркетинговою діяльністю підприємства // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки, 2016 – №5. – Т.1. – С. 86-89.

3)  В.Л. Карпенко, М.С. Мисюк, Особливості використання інтегрованих маркетингових комунікацій страховою компанією // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки, 2015. – №6. – Т.1. – С. 88-91.

4) Карпенко В.Л., Карпенко В.О., Жирук М.С. Маркетингові дослідження споживачів підприємства сфери послуг як засіб досягнення конкурентних переваг // Віник Хмельницького національного університету. Економічні науки, 2014. – №5. – Т.2. – С. 65-72.

5) Карпенко В.Л., Марценюк М. М. Зарубіжний досвід організації надання якісних послуг як фактор підвищення конкурентоспроможності банку // Вісник Віник Хмельницького національного університету. Економічні науки, 2014. – №5. – Т.2 – С. 72-76.

6) Карпенко В.Л., Олійник О.А. Товарознавча характеристика ринку металопластикових вікон Хмельницької області // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки, 2014. – №5.Т.2. – С. 137-141

7) Карпенко В.Л. Спільний маркетинг як засіб побудови партнерських стосунків між учасниками ринку // В.Л. Карпенко / Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. – Вип.1 (6). Т.2. – Полтава : ПДАА. – 2013. – С. 167-171.

8) Карпенко В.Л., Ковальова-Вуйко З.В. Складові маркетингового управління конкурентоспроможністю промислового підприємства // Вісник Хмельницького національного університету, 2013. – №6. Т.2. – С. 63-66.

9) Карпенко В.Л. Маркетингові дослідження споживачів торговельного підприємства як фактор формування ефективних напрямків його діяльності // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №5. Т.3. – С. 7-14

10) Карпенко В.Л. Застосування положень системи збалансованих показників у логістичній діяльності підприємств // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки, 2012. – №6. Т.3. – С. 7-11.

11) Карпенко В.Л. Напрями стимулювання топ-менеджменту щодо сприяння досягненню конкурентних переваг підприємства на ринку // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки, 2011. – №2.Т.1. – С.29-34

12) Карпенко В.Л. Генезис поняття «маркетингова товарна політика” у вітчизняній економічній літературі // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки, 2011. – №6.Т.2. – С.62-66

13) Карпенко В.Л. Дослідження ринку користувачів Інтернет послуг в Україні // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки, 2010. – №3. – Т.1. – С.182-185.

14) Карпенко В.Л., Якимчук Н.Я. Дослідження ринку страхових послуг в Україні // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки, 2010. – №6. – Т.4. – C. 177-184.

Навчальні дисципліни:

– Маркетингова товарна політика.

– Маркетинг закупівель.

– Управління біржовою діяльністю.

– Маркетинг у галузях економіки.

Наукове спрямування

– Дослідження особливостей партнерської та корпоративної взаємодії між учасниками ринкових відносин за умов ведення конкурентної боротьби.

– Проблеми маркетингових і товарознавчих досліджень ринків різних видів і типів.

Захоплення

футбол, формула 1, активний відпочинок, інтернет трейдинг.