Гвоздецька Ірина Василівна

Кандидат економічних наук, доцент кафедри маркетингу і торговельного підприємництва Хмельницького національного університету.

e-mail: zg_ira@ukr.net

Кандидат економічних наук, доцент кафедри маркетингу і торговельного підприємництва Хмельницького національного університету.

Автобіографія

Гвоздецька Ірина Василівна народилася 31 січня 1983 року в місті Чернівці, Україна. Українка.

У 2000 році вступила до Хмельницького державного університету (м. Хмельницький) на гуманітарно-педагогічний факультет та у 2005 році закінчила з відзнакою повний курс за спеціальністю “міжнародні економічні відносини” та здобула кваліфікацію спеціаліста з міжнародних відносин.

З 2004 року по 2006 рік паралельно навчалась на факультеті довузівської та післявузівської підготовки і закінчила його за спеціальністю «фінанси» та здобула кваліфікацію спеціаліста з фінансів.

У 2009 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (машинобудування) на тему «Комплексне оцінювання інвестиційної привабливості промислових підприємств» (ДК № 059996 від 26.05.2010 р.).

У 2013 році отримала вчене звання доцента (доцент за кафедрою маркетингу, 12ДЦ № 035165 від 25.04.2013 р).

Трудова діяльність: з вересня 2000 по липень 2005 року студентка Хмельницького національного університету, спеціальність «міжнародні економічні відносини», з березня 2004 року по травень 2006 року студентка Хмельницького національного університету, спеціальність «фінанси», з грудня 2005 року по грудень 2008 року аспірант Хмельницького національного університету при кафедрі маркетингу Міністерства освіти і науки України, з вересня 2006 року по грудень 2008 року асистент кафедри маркетингу за сумісництвом Хмельницького національного університету Міністерства освіти і науки України, з грудня 2008 року до серпня 2010 року асистент кафедри маркетингу Хмельницького національного університету Міністерства освіти і науки України, з вересня 2010 до теперішнього часу доцент кафедри маркетингу і товарознавства.

Наукова діяльність

Навчальні посібники

 1. І.В. Гвоздецька Маркетингова цінова політика / С.В. Ковальчук, І.В. Гвоздецька, С.М. Синиця / навч. посібник. – Львів: «Новий Світ-2000», 2011. – 352 с
 2. І.В. Гвоздецька Маркетинг / навч. посібник / за заг. ред С.В. Ковальчук – Львів: «Новий Світ-2000», 2011. – 679 с.

Монографії

 1. І.В. Гвоздецька Комплексний підхід до оцінювання інвеcтиційної привабливості промислових підприємств / С.В. Ковальчук, І.В. Гвоздецька / монографія : Хмельницький : ХНУ, 2011 – 205с.
 2. І.В. Гвоздецька Маркетинговий аспект теоретичного обґрунтування понятійного апарату «інвестиційна привабливість» / Маркетингові технології в умовах інноваційного розвитку економіки/за загальною редакцією Ковальчук С.В. – Хмельницький: ТОВ «Поліграфіст-2», 2011. – 322с.
 3. І.В. Гвоздецька Особливості виходу торговельного підприємства на міжнародні ринки / Маркетингові інновації в економіці і бізнесі: [монографія / за заг. ред. С. В. Ковальчук]. – Хмельницький : ТОВ «Поліграфіст – 2», 2013. – 321 с.

Статті в науково-метричній базі Scopus

 1. Гвоздецька І.В. Тенденції розвитку зовнішньоекономічної торгівлі в процесі /А.С. Тельнов, І.В. Гвоздецька / European Journal of Scientific Research. – 2016. – № 1 (13). – January-June. – Volume II. – Paris Univercity Press. – P. 665-672.

Статті в інших міжнародних науково-метричних базах

 1. Гвоздецька І.В. Науково-теоретичні основи дефініції економічний розвиток / І.В. Гвоздецька / Науковий вісник Полісся. – Чернігів : ЧНТУ, 2016. – № 2 (6). – С. 38-44

Статті у фахових виданнях

 1. Закрижевська І. В., Ковальчук С. В. Використання маркетингових технологій у залученні іноземних інвестицій в Україну / І. В. Закрижевська, С. В. Ковальчук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2005. – Ч. 2, Т. 2, № 5. – С. 100–103.
 2. Гвоздецька І. В. Формування інвестиційного клімату України на засадах маркетингу / І. В. Гвоздецька // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2006. – Т. 1, № 1. – С. 192–195.
 3. Гвоздецька І. В. Суть та особливості міжнародного маркетингу, його роль у розвитку підприємництва / І. В. Гвоздецька, В. І. Охота // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2006. – Т. 3, № 5. – С. 259–262.
 4. Гвоздецька І. В. Формування інвестиційної політики підприємств на засадах маркетингу / С. В. Ковальчук, І. В. Гвоздецька // Вісник Львівської комерційної академії. Серія економічна, вип. 20. – 2006. – С. 95–101.
 5. Гвоздецька І. В. Бенчмаркінг як важливий інструмент залучення іноземних інвестицій / І. В. Гвоздецька // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2007. – Т. 3, № 6. – С. 105–109.
 6. Гвоздецька І. В. Маркетинг як складова успіху інвестиційної діяльності країни / І. В. Гвоздецька // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2007. – Т. 1, № 4. – С. 105–107.
 7. Гвоздецька І. В. Маркетингові аспекти визначення інвестицій як економічної категорії / І. В. Гвоздецька // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. – Т. 3, № 5. – С. 50–53.
 8. Гвоздецька І. В. Впровадження методики та розробка матричної моделі оцінки інвестиційної привабливості промислових підприємств за використання фінансових та маркетингових показників / І. В. Гвоздецька // Збірник наукових праць Львівського державного інституту новітніх технологій та управління імені В’ячеслава Чорновола : Актуальні проблеми ринкової економіки. – 2009. – № 6. – С. 52–59.
 9. Гвоздецька І.В. Спонукальні мотиви виходу підприємства на зовнішній ринок / І.В. Гвоздецька / Вісник ХНУ. Економічні науки. – Т. 4. – № 6. –   – С. 153-155
 10. Гвоздецька І.В. Аналіз підходів до моделювання процесів управління промисловими підприємствами / І.В. Гвоздецька, О.В. Остапчук / Науковий журнал Бізнес інформ «Динаміка показників економіки України на основі теорії катастроф». – № 5 (1). – 2011. – C. 79-80
 11. Гвоздецька І.В. Застосування математичного апарату термодинаміки для аналізу та оцінки інтелектуального капіталу підприємства / І.В. Гвоздецька, І.І. Ткач / Науковий журнал Бізнес інформ «Динаміка показників економіки України на основі теорії катастроф». – № 5 (1). – 2011. – C. 113-115
 12. Гвоздецька І.В. Аналіз ієрархічних моделей рекламних комунікацій / І.В. Гвоздецька / Вісник ХНУ. Економічні науки. – № 5. – Т.3. –  – С.29-32
 13. Гвоздецька І.В. Сутність, цілі та умови міжнародної сегментації / І.В, Гвоздецька, О.Ю. Білюк / Вісник ХНУ. Економічні науки. – № 4.– Т.1. – 2012. – С.242-245
 14. Гвоздецька І.В, Особливості формування маркетингової комунікаційної стратегії / І.В. Гвоздецька, О.А.. Фомова / Вісник ХНУ. Економічні науки. – № 6. – Т.2. – 2013. – С.90-94
 15. Гвоздецька І.В. Конкурентоспроможний товар – основа успішного виходу на зовнішній ринок / І.В. Гвоздецька, І.Ю. Калюжна / Вісник ХНУ. Економічні науки. – №3. –Т.2. – 2014 – С. 146-149.
 16. Гвоздецька І.В. Міжнародні стандарти якості / І.В. Гвоздецька, М.М. Марценюк / Вісник ХНУ. Економічні науки. – №3. – Т.2. – 2014. –С. 154-156.
 17. Гвоздецька І.В. Торгові марки та особливості міжнародних брендів / І.В. Гвоздецька, А.О. Соловей / Науково-практичний економічний журнал «Економічні студії». 2014. – С.93-96
 18. Гвоздецька І.В. Франчайзинг у діяльності українських підприємств / І.В, Гвоздецька, О.М. Горчиця / Науково-практичний економічний журнал «Економічні студії». –2014. – С.79-82
 19. Гвоздецька І.В. Аналітичне дослідження маркетингової діяльності ПРАТ «Деражнянський молочний завод» в розрізі підприємств молочної галузі України / І.В. Гвоздецька / Вісник ХНУ. Економічні науки. – №5. – Т.2. – 2014. – С. 45-50
 20. Гвоздецька І.В. Створення іміджу та розроблення торгової марки / І.В. Гвоздецька В. Васильчук / Вісник ХНУ. Економічні науки. – №5. – Т.2. – 2014. – С. 51-53
 21. Гвоздецька І.В. Теоретико-методичні основи формування іміджу підприємства як важливої складової посилення конкурентних переваг / І.В. Гвоздецька, З.М. Андрушкевич / Вісник ХНУ. Економічні науки. – №6. – 2015. – С. 20-25

Навчальні дисципліни

 1. Міжнародний маркетинг
 2. Зовнішньо-економічна діяльність
 3. Міжнародна торгівля
 4. Маркетингова політика розподілу

 

 

Наукове спрямування
 • Управління маркетинговою діяльністю підприємства
 • Перспективи удосконалення управління маркетинговою діяльністю промислових підприємств
 • Маркетинг відносин в системі управління підприємством
 • Управління маркетинговою діяльністю підприємства в умовах глобальної конкуренції
 • Теорія та практика розвитку міжнародного маркетингу та міжнародної торгівлі в Україні та світі

 

 

Захоплення

Активний відпочинок на природі.