Бичікова Лілія Анатоліївна

Кандидат економічних наук

Доцент кафедри маркетингу і торговельного підприємництва Хмельницького національного університету.

e-mail: liliya_mark@ukr.net

Кандидат економічних наук

Доцент кафедри маркетингу і торговельного підприємництва Хмельницького національного університету.

Автобіографія

Бичікова Лілія Анатоліївна, народилася 19 вересня 1977 року у місті Хмельницькому.

У 1994 році закінчила Хмельницьку загальноосвітню школу №18, де одержала атестат про середню освіту.

З вересня 1994 року до липня 1999 року навчалася у Хмельницькому інституті економіки і підприємництва, де отримала повну вищу освіту за спеціальністю: «Економіка підприємства».

З вересня 2001 року до липня 2003 року навчалася у Технологічному університеті Поділля м. Хмельницький, де отримала повну вищу освіту за спеціальністю: «Управління трудовими ресурсами».

У січні 2005 року захистила дисертаційну роботу за темою: “Збалансованість територіального ринку праці: методологія та шляхи досягнення”. У червні 2005 року Рішенням президії Вищої атестаційної комісії України було присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук.

У квітні 2007 року Рішенням Атестаційної колегії України було присвоєно вчене звання доцента кафедри маркетингу.

З вересня 1999 року до серпня 2003 року працювала викладачем кафедри менеджменту Хмельницького інституту економіки і підприємництва.

З вересня 2003 року і до цього часу працюю доцентом кафедри маркетингу і товарознавства Хмельницького національного університету.

Наукова діяльність

Навчальні посібники:

1) Маркетинг: [навчальний посібник] / С.В. Ковальчук, В.Л. Карпенко, Л.А. Бичікова та ін. – Львів : “Новий світ – 2000”, 2012. – 679 с.

Монографії:

1) Бичікова Л.А. Маркетинг взаємин як запорука формування стабільної клієнтурної бази торговельного підприємства / Л.А. Бичікова // Маркетингові інновації в економіці і бізнесі : Монографія / За заг. ред. С.В. Ковальчук. : Хмельницький, 2013. – 322с. – С. 58-58.

2) Бичікова Л.А. Маркетингові технології в умовах інноваційного розвитку економіки : Монографія / За заг. ред. С.В. Ковальчук. : Хмельницький. – 2011.

Основні публікації:

 1. Л.А. Бичікова Оцінка сучасного стану машинобудівної промисловості україни, // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки, 2015 – №6 С. 63-67.

 2. Л. А. Бичікова, З.М.Андрушкевич Маркетинговий інструментарій просування банківських продуктів і послуг // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки, 2015 – №6 С.59-63.

 3. Л. А. Бичікова, І. Ю. Калюжна Маркетингові заходи щодо ефективного просування банківських продуктів і послуг // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки, 2014 – № 5. Т.2. С. 28-32.

 4. Л. А. Бичікова, Т. В. Кондратюк Особливості маркетингової діяльності сільськогосподарських підприємств хмельницької області // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки, 2014 – №5. Т.2. С.25-28.

 5. Бичікова Л. А. Морально-етичні складові сегментування дитячого ринку харчових продуктів // Зб.праць 5 МНК, Хайдусобосло (Венгрія), ХНУ, 2014 С.56-60.

 6. Бичікова Л.А. Формування стратегії із залучення покупців торговельним підприємством // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки, 2012 – №5. Т.3. С. 26-29.

 7. Бичікова Л.А. Роль маркетингу взаємин у формуванні клієнтськоі бази торговельного підприємства // Сб. трудов Х МНТК, г. Эйлат, Израиль, 2012. С. 114-117.

 8. Бичікова Л.А. Дослідження ринку полієтиленової продукції України // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки, 2013 – №6. Т.2. С.67-71.

 9. Бичікова Л.А. Доцільність соціальної профілактики з попередження торгівлі людьми серед населення через соціальну рекламу // Сб.трудов 11 МНТК, Эйлат (Израиль), ХНУ, 2013 –– С. 87-91.

 10. Бичікова Л.А. Роль та місце регіонального маркетингу в системі регіональної політики // Сб. трудов 4 МНМК, Гоа (Индия), ХНУ, 2013. С. 139-141.

 11. Бичікова Л.А. Перспективність товарних деривативів на українському ринку // Сб.трудов PISSE (Італія), ХНУ, 2011 С.90-93.

 12. Бичікова Л.А. Роль маркетингових досліджень у вивченні територіального ринку праці // Сб.трудов PSCMASE (Ізраїль), ХНУ, 2011 Т.2. С.119-121.

 13. Бичікова Л.А. Місце логістики у туристично-рекреаційній сфері // Сб.трудов PISSE (Дубаї), ХНУ, 2011 С.75-78.

 14. Бичікова Л.А. Тенденції розвитку сфери транспортних послуг // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки, 2011 6. Т.2. С. 33-37.

Підвищення кваліфікації:

Вебінар на тему : “Використання CRM системи Бітрікс24 в бізнесі: маркетинг, менеджмент, фінанси та управлінський облік” ( Сертифікат Валькова О.Б. )

Проведення навчальних занять, захисту курсових робіт та іспитів із використанням сучасних інформаційних систем і технологій (zoom, viber, telegram) з дисциплін: «Маркетинг», «Стратегічний маркетинг», «Маркетингове ціноутворення», «Теорія і практика мерчандайзингу». Наказ №99КП від 4.05.2020

Наукове спрямування
 • Комерційна діяльність: організація і управління

 • Використання інструментарію маркетингу в системі ефективного підприємництва.

Захоплення

Плавання, фітнес, активний відпочинок