Бойко Руслан Васильович

Кандидат економічних наук

Доцент кафедри маркетингу і торговельного підприємництва Хмельницького національного університету

e-mail: rvboiko@ukr.net

Кандидат економічних наук

Доцент кафедри маркетингу і торговельного підприємництва Хмельницького національного університету

Автобіографія

Бойко Руслан Васильович, народився 24 травня 1972 року у місті Києві.

У 1989 році закінчив Хмельницьку загальноосвітню школу №24, де одержав атестат про середню освіту.

З вересня 1990 року до липня 1995 року навчалася у Технологічному університеті Поділля м. Хмельницький, де отримав повну вищу освіту за спеціальністю: «Економіка та управління в машинобудуванні».

У січні 2001 року захистив дисертаційну роботу за темою: “Економічні методи оцінки економічних рішень (на прикладі підприємств машинобудування)”. У червні 2001 року Рішенням президії Вищої атестаційної комісії України було присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук.

У червні 2003 року Рішенням Атестаційної колегії України було присвоєно вчене звання доцента кафедри економіки.

З вересня 1999 року до серпня 2003 року працював викладачем кафедри економіки Технологічного університету Поділля, м. Хмельницький.

З вересня 2003 року і до цього часу працюю доцентом кафедри маркетингу і товарознавства Хмельницького національного університету.

Наукова діяльність

Навчальні посібники:

1) Маркетинг: [навчальний посібник] / С.В. Ковальчук, В.Л. Карпенко, Р.В. Бойко та ін. – Львів : “Новий світ – 2000”, 2012. – 679 с.

Монографії:

1) Бойко Р.В. Організація маркетингових досліджень на підприємствах України / Р.В. Бойко // Маркетингові інновації в економіці і бізнесі : Монографія / За заг. ред. С.В. Ковальчук. : Хмельницький, 2013. – 322с. – С. 58-58.

2) Бойко Р.В.. Організація маркетингових досліджень на підприємствах України: Монографія / За заг. ред. С.В. Ковальчук. : Хмельницький. – 2011.

Основні публікації:

  1. Бойко Р.В. Використання маркетингових інструментів в управлінні сільськогосподарським підприємством // Вісник ХНУ, Економічні науки, Т.1, №5, 2016. С. 35-40.

  2. Р.В Бойко ВДОСКОНАЛЕННЯ КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ ОПТИМІЗАЦІЇ ПОЛІТИКИ ТОВАРОРУХУ., // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки, т. 2. – №5. 2014. – с. 128-133.

  3. Бойко Р.В. , Васильчук В.О. МАРКЕТИНГОВІ АСПЕКТИ РОБОТИ ФІРМИ НА ТУРИСТИЧНОМУ РИНКУ. – Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. т. 2. – №5. 2014. – c. 35-39.

  4. Бойко Р.В. ВДОСКОНАЛЕННЯ КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ ОПТИМІЗАЦІЇ ПОЛІТИКИ ТОВАРОРУХУ. – Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. т. 2. – №5. 2014. – с. 128-133.

  5. Бойко Р.В. Рекламна діяльність торговельних підприємств України. – Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. т. 2. – №6. 2012. – С. 219-223

Наукове спрямування
  • Проведення маркетингових досліджень в ринкових умовах
  • Комунікаційна діяльність суб’єктів ринкових відносин.
Захоплення

Плавання, активний відпочинок.