075 Маркетинг: Освітні компоненти

РОБОЧІ НАВЧАЛЬНІ ПЛАНИ

робочий навчальний план (денна форма) 2017-2018

робочий навчальний план (заочна форма) 2017-2018

робочий навчальний план (денна форма) 2018-2019

робочий навчальний план (заочна форма) 2018-2019

робочий навчальний план (денна форма) 2019-2020

робочий навчальний план (заочна форма) 2019-2020

робочий навчальний план (денна форма) 2020-2021

робочий навчальний план (заочна форма) 2020-2021

робочий навчальний план (денна форма) 2021-2022

робочий навчальний план (заочна форма) 2021-2022

НАВЧАЛЬНІ ПЛАНИ

навчальний план (денна форма) 2020

навчальний план (заочна форма) 2020

навчальний план (денна форма) 2017

навчальний план (заочна форма) 2017 

РОБОЧІ ПРОГРАМИ:

РОБОЧІ ПРОГРАМИ ОБОВЯЗКОВИХ ДИСЦИПЛІН:

іноземна мова за акедемічним спрямуванням
іноземна мова:іншомовна комунікація
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ
ПЕДАГОГІКА, ПСИХОЛОГІЯ ТА ПЕДАГОГІЧНА МАЙСТЕРНІСТЬ У ВИЩІЙ ШКОЛІ
СТРАТЕГІЧНИЙ МАРКЕТИНГ-МЕНЕДЖМЕНТ
СУЧАСНІ МЕТОДИ ПРОВЕДЕННЯ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ, ПРИБУТКОМ ТА ІННОВАЦІЯМИ НА ОСНОВІ КОНЦЕПЦІЇ МАРЖИНАЛЬНОГО ПРИБУТКУ
УПРАВЛІННЯ НАУКОВИМИ ПРОЄКТАМИ
ФІЛОСОФІЯ НАУКИ

РОБОЧІ ПРОГРАМИ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН:

CRM СИСТЕМИ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
DIGITAL КОМУНІКАЦІЇ В МАРКЕТИНГУ
HR МАРКЕТИНГ
START-UP МАРКЕТИНГ
ПІДПРИЄМНИЦЬКІ МЕРЕЖІ: ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ МІЖФІРМОВИХ ВЗАЄМОДІЙ СУБЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА
СУЧАСНІ КОНЦЕПЦІЇ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ
ТРЕЙД-МАРКЕТИНГ
СУЧАСНІ КОНЦЕПЦІЇ РОЗВИТКУ МАРКЕТИНГУ

СИЛАБУСИ:

СИЛАБУСИ ОБОВЯЗКОВИХ ДИСЦИПЛІН:

іноземна мова за акедемічним спрямуванням
іноземна мова:іншомовна комунікація
інформаційні технології в наукових дослідженнях
педагогіка, психологія та педагогічна майстерність у вищій школі
СТРАТЕГІЧНИЙ МАРКЕТИНГ-МЕНЕДЖМЕНТ
сучасні методи проведення маркетингових досліджень
управління витратами, прибутком та інноваціями на основі концепції маржинального прибутку
УПРАВЛІННЯ НАУКОВИМИ ПРОЄКТАМИ
філософія науки

СИЛАБУСИ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН:

crm системи у забезпеченні маркетингової діяльності
digital комунікації в маркетингу
hr маркетинг
start-up маркетинг
ПІДПРИЄМНИЦЬКІ МЕРЕЖІ: ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ МІЖФІРМОВИХ ВЗАЄМОДІЙ СУБЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА
СУЧАСНІ КОНЦЕПЦІЇ управління РОЗВИТКом СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ
трейд-маркетинг
СУЧАСНІ КОНЦЕПЦІЇ РОЗВИТКУ МАРКЕТИНГУ

ПРОГРАМА ПЕДАГОГІЧНОЇ (АСПІРАНТСЬКОЇ) ПРАКТИКИ