Ковальчук Світлана Володимирівна

 

доктор економічних наук.
завідувач кафедри маркетингу і торговельного підприємництва Хмельницького національного університету.

 

e-mail: sveta_marketing@ukr.net

Народилася 18 серпня 1968 року в місті Донецьку.

В1990 році із відзнакою закінчила Хмельницький технологічний інститут побутового обслуговування за спеціальністю «Економіка і організація побутового обслуговування», кваліфікація: інженер-економіст.

 • З 1990 по 1993 рік навчалася в аспірантурі Тернопільського інституту народного господарства.
 • У 1997 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук в Національному університеті «Львівська політехніка» у спеціалізованій Вченій раді К.04.06.07, диплом КН014812.
 • Вчене звання доцента кафедри фінансів присвоєно у 2000 році, атестат ДЦ001153.
 • Доктор економічних наук з 2013 року. Докторську дисертацію захистила 27 червня 2013 року у спеціалізованій вченій раді Д 70.052.01 Хмельницького національного університету за спеціальністю 08.00.04 економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Номер диплома ДД № 002660 від 21 листопада 2013 року.

Етапи професійного становлення

 • 09.1993р. – 24.06.1997р. – асистент кафедри обліку, аудиту, статистики та фінансів;
 • 06.1997р. – 17.06.1998р. – старший викладач кафедри обліку і аудиту і фінансів;
 • 06.1998р. – 01.11.1998р. – доцент кафедр обліку, аудиту і фінансів;
 • 11.1998р.– 16.10.2000р. – доцент кафедри фінансів і банківської справи;
 • 09.2001р. – 30.06.2002р. – доцент кафедри фінансів і банківської справи на 0,5 ставки за сумісництвом;
 • 09.2002р. – 30.06.2003р. – доцент кафедри фінансів і банківської справи на 0,5 ставки за сумісництвом;
 • 07.2003р. – 15.02.2005р. – доцент кафедри маркетингу;
 • з 16.02.2005р. до 04.01.2015р. займала посади професора та завідувача кафедри маркетингу;
 • 01.2015р. – до теперішнього часу – завідувач кафедри маркетингу і торговельного підприємництва.
 • Нагороди
  1. Грамоти Хмельницької міської ради – 2009 р.
  2. Грамоти Хмельницької обласної державної адміністрації управління освіти і науки – 2009, 2010 рр.
  3. Почесні грамоти Хмельницького національного університету – 2011, 2009 рр.
  4. Почесна грамота Всеукраїнської спілки вчених економістів – 2012 р.
  5. Грамоти Міністерства освіти і науки України – 2012 р.

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Науково-методичні праці:

Авторські свідоцтва на твір

 1. Письмовий твір наукового характеру «Маркетингового оцінювання конкурентного потенціалу підприємств». Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 57547. Дата реєстрації 04.12.2014.
 2. Письмовий твір наукового характеру «Маркетингове дослідження страхового ринку та попиту на страхові послуги» Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 57546. Дата реєстрації 04.12.2014.
 3. Письмовий твір наукового характеру «Дослідження маркетингової орієнтованості діяльності страхових компаній». Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 57545. Дата реєстрації 04.12.2014.

Навчальні посібники

 1. Фінанси: навчальний посібник / С.В. Ковальчук, І.В. Форкун. – Львів : «Новий Світ – 2000», 2005. – 568 с.
 2. Сучасні концепції менеджменту / за ред. д-ра екон. наук, проф. Л.І.Федулової. – К. : Центр учбової літератури, 2007. – 536 с.
 3. Ковальчук С.В. Стратегічний маркетинг : навчальний посібник. – Хмельницький : ХНУ, 2010. – 291 с.
 4. Ковальчук С.В. Маркетинг : навчальний посібник. – Львів : Новий Світ – 2000, 2010. – 679 с.
 5. Маркетингова цінова політика : навчальний посібник. / С.В.Ковальчук, Гвоздецька І.В., Синиця С.М. – Львів: «Новий Світ – 2000», 2011. – 352 с.

Дистанційні курси (модулі дистанційного навчання)

 1. Бізнес-адміністрування: дистанційний курс / С.В. Ковальчук, Р.С. Квасницька. – ХНУ.
 2. Маркетинг: дистанційний курс / С.В. Ковальчук, Є. М. Забурмеха. – ХНУ.
 3. Фінанси (загальні): дистанційний курс / С.В. Ковальчук, І. В Форкун. – ХНУ. Маркетингова цінова політика: дистанційний курс / С.В. Ковальчук. – ХНУ.
 4. Логістика: дистанційний курс / С.В. Ковальчук . – ХНУ.
 5. Міжнародний маркетинг: дистанційний курс / С.В. Ковальчук, І. В. Гвоздецька. – ХНУ.
 6. Стратегічний маркетинг: дистанційний курс / С.В. Ковальчук. – ХНУ.
 7. Товарно-інноваційна політика: дистанційний курс / С.В. Ковальчук, З.М. Андрушкевич. – ХНУ.
 8. Маркетингова політика розподілу : дистанційний курс / С.В. Ковальчук, С.І. Гудзь. – ХНУ.
 9. Університетська освіта дистанційний курс / С.В. Ковальчук, І.В.Форкун, І.М. Михайловська.
 10. Паблік рилейшнз дистанційний курс / С.В. Ковальчук, І.В. Захарчук. – ХНУ.
 11. Маркетинг дистанційний курс / С.В. Ковальчук, Є.М. Забурмеха, З.М. Андрушкевич, Т.С. Фесенко. – ХНУ.
 12. Маркетинг в банках: дистанційний курс / С.В. Ковальчук Гвоздецька І.В.. – ХНУ.
 13. Практика і технологія продажів: дистанційний курс / С.В. Ковальчук, З.М.Андрушкевич. – ХНУ.
 14. Основи наукових досліджень: дистанційний курс / С.В. Ковальчук. – ХНУ.
 15. Маркетинг ІІ: дистанційний курс / С.В. Ковальчук, Т.С. Фесенко. – ХНУ.
 16. Теорія і практика мерчандайзингу: дистанційний курс / С.В. Ковальчук, Є.М. Забурмеха. – ХНУ.
 17. Створення та управління брендами: дистанційний курс / С.В. Ковальчук. – ХНУ
 18. Суспільні комунікації: дистанційний курс / С.В. Ковальчук, Є. М Забурмеха. – ХНУ.

 

Монографії

 1. Інноваційна парадигма формування економічної стратегії підприємств : монографія / за ред. О. В. Городовського, Ковальчук С.В. – Хмельницький: ХНУ, 2010. – 199 с.
 2. Антикризовий маркетинг: інноваційний аспект : монографія / за ред. д.е.н., проф. С.М. Іляшенка. – Суми : ТОВ «ТД «Папірус», 2010. – С. 490-496.
 3. Комплексний підхід до оцінювання інвестиційної привабливості промислових підприємств: монографія / за ред. Гвоздецької І. В., Ковальчук С. В. – Хмельницький: ХНУ, 2011. – 214 с.
 4. Проблеми і перспективи ринко-орієнтованого управління інноваційним розвитком: монографія. – Суми : ТОВ «Торговий дім «Папірус», 2011. – 644 с.
 5. Маркетингові технології в умовах інноваційного розвитку економіки : монографія / за ред. С.В. Ковальчук. – Хмельницький : ТОВ «Поліграфіст-2», 2011. – C.7-21, 253-268, 308-321.
 6. Актуальні проблеми оцінювання фінансової стійкості депозитних корпорацій : монографія / за ред. Ковальчук С.В., Мирончук В.М. – Хмельницький : ТОВ «Поліграфіст-2», 2012. – 250 с.
 7. Актуалізація маркетингових стратегій в контексті інноваційного розвитку промислових підприємств : монографія / за ред. Ковальчук С.В – Хмельницький: ТОВ «Поліграфіст-2», 2012. – 280 с.
 8. Маркетингові інновації в економіці і бізнесі: монографія / за заг. ред. С.В. Ковальчук. – Хмельницький : ТОВ «Поліграфіст – 2», 2013. – 321 с.
 9. Маркетинговий підхід до визначення стану інноваційного розвитку промислових підприємств: монографія: в 2 т. / За заг. ред. О.В. Кендюхова. – Донецьк:ДВНЗ «ДонНТУ», 2013. Т.1 – 344 с. (Ковальчук С.В. Теорія та практика управління економічним розвитком підприємства. – С. 95-112).

 

Опубліковано близько 200 наукових статей, серед яких:

Публікації в науково-метричній базі Scopus

 1. Kovalchuk S. Formation of a system approach to the optimization of marketing management at an enterprise / S. Kovalchuk, D. Kobets, L. Dybchuk // Восточно-европейский журнал передовых технологий. – Харьков, 2016. – №3/4 (81). – С. 4-12.
 2. Ковальчук С.В. Маркетингове забезпечення інноваційної діяльності машинобудівних підприємств / Актуальні проблеми економіки 2015-2016: [матеріали IХ-ої міжнародної наукової конференції, Київ, 19 лютого 2016 року] / за наук. ред. д.е.н., проф. М. М. Єрмошенка. – К. : Національна академія управління, 2016. – C. 121-126.

 

Публікації в міжнародних наукових журналах, що внесенні в наукометричні бази

 1. Ковальчук С.В. Формування інноваційної маркетингової стратегії як інструменту підвищення ефективності управління бізнесом / С.В. Ковальчук // Збірник Техніко-економічне сприяння розвитку підприємництва. – Краків, 2005. – С. 383-388.
 2. Ковальчук С.В. Маркетинговое обеспечение работы предприятий легкой промышленности / С.В. Ковальчук // Сборник научных статей преподавателей, аспирантом, соискателей и студентов с иностранным участием / под ред. В.Т. Денисова. – Саратов: ИЦ «Наука», 2011. – С.88-100.
 3. Ковальчук С.В. Исследование состояния маркетинг-логистического обеспечения деятельности машиностроитель-ных предприятий / С.В. Ковальчук // Сборник научных статей преподавателей и аспирантов с иностранным участием / под ред. В.Т.Денисова. – Саратов : ИЦ «Наука», 2012. – С.52-56.
 4. Kovalchuk S. Complex marketing communiction in the supply chain / S. Kovalchuk, I. Hmarska // The advanced science journal, 2014. – P. 73-76.
 5. Kovalchuk S. Research of motivation aspects for marketing support of innovative activity of industrial enterprises / S. Kovalchuk, T. Lien. // EURECA: Social Sciences and Humanities, 2016. – Number 2. – Р. 21-28.

Основні публікації у фахових виданнях

 1. Ковальчук С.В. Підвищення якості продукції в контексті маркетингової логістики. – Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – Т.2. – №2 (149). – С.60-63.
 2. Ковальчук С.В. Кулхантинг: маркетингові дослідження нових трендів. – Маркетинг в Україні. Видання Української Асоціації Маркетингу. – Київ, 2010. – №1 (59). – С.57-60
 3. Ковальчук С.В. Бенчмаркінг як універсальний інструмент оцінювання стратегічної діяльності підприємства / С.В. Ковальчук // Маркетинг в Україні. Видання Української Асоціації Маркетингу. – Київ, 2010. – 3 (61). – С.20-31
 4. Ковальчук С.В. Маркетинговий підхід до управління якістю високотехнологічної продукції . – Вісник Львівського університету Львівська політехніка. Проблеми економіки та управління. 2010. – № 683. – С. 323-328.
 5. Ковальчук С.В. Маркетингові дослідження використання штучних шкір на швейних підприємствах України. – Вісник Київського НУ «Технології та дизайну». 2010. – №5. – Т.1. – С.15-19.
 6. Ковальчук С.В. CRM-технології у страхуванні як елемент маркетингу партнерських стосунків. – Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2010. – №6. – Т.4. – С.18-21.
 7. Ковальчук С.В. Інноваційні підходи до стратегічного управління підприємством. – Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2010.- №5. – Т.4. – С.37-46.
 8. Ковальчук С.В. Фінанси сільськогосподарських підприємств. – Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки, 2010. – №4. – т.4. – С.152-157.
 9. Ковальчук С.В. Роль маркетингових досліджень у забезпеченні ефективної роботи підприємств легкої промисловості. – Науковий журнал «Маркетинг і менеджмент інновацій. М. Суми, 2010. – №1. – С.42-51.
 10. Ковальчук С.В. Маркетингові дослідження діяльності підприємств легкої промисловості. – Науковий журнал «Економіка» м. Рівне, 2010. – №3 (47)- Ч,2. – С.19-25.
 11. Ковальчук С.В. Оцінювання економічної стратегії промислових підприємств у ринковому середовищі. – Вісник національного університету «Львівська політехніка».2010. – №690, «Логістика» – С.331-340.
 12. Ковальчук С.В. Маркетингові підходи до управління інноваційною активністю підприємств. – Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки, 2011. – №4. – Т.2. – С.105-108.
 13. Ковальчук С.В. Інноваційний розвиток українських підприємств: реалії та перспективи. – Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки, 2011. – №6. – Т.4. – С. 7-10.
 14. Ковальчук С.В. Маркетинг партнерських стосунків як інноваційна концепція розвитку страхового бізнесу. – Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки, 2011. – №6, Т.2, С.172-176.
 15. Ковальчук С.В. Інноваційна політика як інструмент підвищення ефективності діяльності машинобудівних підприємств . – Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки, 2011. – №6, Т.4.- С.264-268.
 16. Ковальчук С.В. Методи оцінювання конкурентоспроможності: теоретичний аспект проблеми. – Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки, 2011. – №5. – т.2. – С.313-320.
 17. Ковальчук С.В. Поняття туристичного ринку та особливості його функціонування. – Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки, 2011. – №6. – Т.4. – С.60-65.
 18. Ковальчук С.В. Сучасні тенденції застосування маркетингового ціноутворення в практичній діяльності українських підприємств. – Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки, 2011. – №6. – Т.4. – С.85-89
 19. Ковальчук С.В. Використання Інтернет-технологій для формування іміджу навчального закладу . – Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки, 2011. – №6. – Т.4. – С.200-202
 20. Ковальчук С.В. AMBIEnt-media; новий шлях розвитку партизанського маркентингу. – Маркетинг в Україні. Видання Української Асоціації Маркетингу. – Київ, 2011. – 5-6 (69) – С.39-46
 21. Ковальчук С.В. Проблеми маркетингового менеджменту в сучасних умовах господарювання. – Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки, 2012. – №4. – Т.3. – С.290-294
 22. Ковальчук С.В. Исследование состояния маркетинг-логистического обеспечения деятельности машиностроительных предприятий. – Сборник научных статей преподавателей и аспирантов с иностранным участием /под ред. В.Т.Денисова. – Саратов: ИЦ «Наука», 2012. – 131 с.(С.52-56)
 23. Ковальчук С.В. Сучасний стан інноваційного розвитку промислових підприємств України. – Економіст – Науковий та громадсько-політичний журнал. – 2012. – №10 (312). – С.27-32.
 24. Ковальчук С.В. Інноваційні підходи до маркетингового оцінювання конкурентного потенціалу підприємства / С.В. Ковальчук // Науковий журнал «Соціально-економічний розвиток регіонів в контексті міжнародної інтеграції». – 2013, № 12 (1). – С. 75-81.
 25. Ковальчук С.В. Концептуальні підходи до формування маркетингових стратегій інноваційного розвитку промислових підприємств / С.В. Ковальчук // Экономика Крыма. – 2013. – № 1 (42). – С. 360-364.
 26. Ковальчук С.В. Сучасні тенденції застосування маркетингового ціноутворення у практичній діяльності українських підприємств / С.В. Ковальчук, Д. Г. Тимофеєв // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки, 2013. – №2, Т.3. – С. 246-249.
 27. Ковальчук С.В. Рекламування в торговельних мережах / С.В. Ковальчук, І.А. Хмарська // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки, 2013. – №4, Т.3. – С.38-40.
 28. Ковальчук С.В. МІС як основа створення маркетингової стратегії / С.В. Ковальчук, А.С. Бура // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки, 2013. – №6. – Т.2. – С.7-10.
 29. Ковальчук С.В. Маркетингової стратегії управління конкурентоспроможністю машинобудівного підприємства / С.В. Ковальчук, З.В. Вуйко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки, 2013, №6. – Т.2. – С.52-55.
 30. Ковальчук С.В. Сучасні напрями рекламно-інформаційного тренду / С.В. Ковальчук // Маркетинг в Україні. – 2014. – № 5 (86). – С. 6-18.
 31. Ковальчук С.В. Функціонально-організаційні аспекти процесу формування маркетингових стратегій інноваційного розвитку промислових підприємств / С.В. Ковальчук // Український журнал «Економіст», № 11, 2014. – С. 55-58.
 32. Ковальчук С.В. Актуальні проблеми застосування маркетинг-менеджменту в зовнішньо-економічній діяльності підприємств / С.В. Ковальчук // Вісник Хмельницького національного університету, №5, Т. 2, 2014. – С.179-186.
 33. Ковальчук С.В. Концепція маркетингової стратегії інноваційного розвитку промислових підприємств / С.В. Ковальчук // Маркетинг та логістика в системі менеджменту, 2014 . – С. 168-170.
 34. Ковальчук С.В. Маркетингове оцінювання якості банківських послуг на основі методики SERVQUAL / С.В. Ковальчук, А.Ф. Кострубська // Вісник Хмельницького національного університету, 2014. – №5, Т.2. – С. 76-78.
 35. Ковальчук С.В. Концептуалізація маркетингової стратегії інноваційного розвитку промислових підприємств / С.В. Ковальчук // Вісник національного університету Львівська політехніка № 811. Логістика, 2014. – С. 162-167.
 36. Ковальчук С.В. Маркетингові стратегії розвитку торговельних підприємств / С.В. Ковальчук // Вісник Хмельницького національного університету. економічні науки, 2015. – №1. – С. 183-188.
 37. Ковальчук С.В. Формування інформаційної логістичної системи торговельних підприємств / С.В. Ковальчук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки, 2015. – №4, Т.3. – С. 178-182.
 38. Ковальчук С.В. Сутність краудсорсингу та можливі напрями його застосування / С.В. Ковальчук // Вісник ХНУ. Економічні науки, 2015. – №6. – С. 80-84.
 39. Ковальчук С.В. Розвиток клієнтоорієнтованості засобами краудсорсингу / С.В. Ковальчук // Маркетинг в Україні, 2015. – №5 (92) . – С. 34-49.
 40. Ковальчук С.В. Ринок маркетингових комунікацій України: огляд та тенденції розвитку / С.В. Ковальчук, М.Р. Лазебник // Маркетинг в Україні, 2016, №3. – С. 18-33
 41. Ковальчук С.В. Комерційні позначення та їх роль у створенні та управлінні брендами / С.В. Ковальчук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки, 2016. – №2, Т.1. – C. 154-163.
 42. Kovalchuk S. Applying the Concept of Public Utility in Petrol Stations Placing: Geo-Marketing Approach / Kovalchuk // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки : журнал / уклад. Ліпич Л.Г., Кулинич М.Б. – Луцьк : Вежа-Друк, 2016. – №2(6). – С. 36-41.
 43. Ковальчук С.В. Формування стратегії просування торговельного підприємства на засадах маркетингу взаємин / С.В. Ковальчук, С.А. Дражниця, Т.В. Лень // Соціально-економічний розвиток регіонів в контексті міжнародної інтеграції № 20 (9), 2016. – С. 40-48.

Підвищення кваліфікації:

Вебінар на тему : “Використання CRM системи Бітрікс24 в бізнесі: маркетинг, менеджмент, фінанси та управлінський облік”Сертифікат Ковальчук С.В.

Проведення навчальних занять, захисту курсових робіт та іспитів із використанням сучасних інформаційних систем і технологій (zoom, viber, telegram) з дисциплін: «Маркетинг», «Стратегічний маркетинг», «Маркетингове ціноутворення», «Теорія і практика мерчандайзингу». Наказ №99КП від 4.05.2020

НАУКОВЕ СПРЯМУВАННЯ

Дослідження маркетингового механізму функціонування підприємств в ринкових умовах

Формування інноваційної маркетингової стратегії підприємств в ринкових умовах

Маркетингові стратегії інноваційного розвитку підприємств та організацій

Інноваційні технології в маркетингу і освіті