Історія

Кафедра маркетингу була створена 1.07.2003 р.

Проте історія спеціальності «Маркетинг» у Хмельницькому національному університеті починається ще з 1998 року, саме в цьому році відбувся перший набір студентів на дану спеціальність. На той момент підготовку маркетологів здійснювала кафедра економіки підприємства та підприємництва (завідувач кафедри: доктор економічних наук, професор Орлов О.О.), саме кафедра економіки здійснила перший випуск спеціалістів за цією спеціальністю.

І вже більше 10 років кафедру очолює Ковальчук Світлана Володимирівна, яка у 2013 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеню доктора економічних наук, а у 2015 р. отримала вчене звання професора кафедри маркетингу і товарознавства