Маркетинг

ШАНОВНИЙ АБІТУРІЄНТЕ!

Хмельницький національний університет є найпотужнішим на Поділлі вищим навчальним закладом.

Університет має розвинену інфраструктуру, яка включає в себе 5 навчальних корпусів, 5 гуртожитків, спортивний комплекс та стадіон, будинок культури та одну з найкращих бібліотек в Україні, сучасну комп’ютерну базу з Wifi-доступом до Internet у навчальних корпусах та гуртожитках, але найголовніше – має 50-річний досвід освітньої та наукової діяльності.

Хмельницький національний університет протягом останніх 15-ти років успішно здійснює підготовку фахівців з напряму підготовки “Маркетинг”.

Студенти спеціальності “Маркетинг” навчаються за наступними освітньо-кваліфікаційними рівнями:

 • бакалавр (денна, заочна та дистанційна форми);

 • магістр (денна, заочна та дистанційна форми).

Випускники можуть продовжити навчання в аспірантурі, докторантурі та Європейських університетах.

Головними причинами, які спонукали керівниц­тво університету розпочати підготовку саме за даним напрямком підготовки виступили:

 • ПО-ПЕРШЕ, посада маркетолога входить в трійку найбільш затребуваних спеціальностей;

 • ПО-ДРУГЕ, професія маркетолога нале­жить до TOП-10 найбільш високоопла­чуваних в Україні та світі! – в середньому маркетолог в Україні отримує зарплату в розмірі 8 000 грн на місяць.

Проте, незважаючи на дефіцитність, затребу­ваність і популярність даної спеціальності, багато абітурієнтів та їх батьків не зовсім розуміють чим займається маркетолог, що входить в коло його відповідальності і за що ці спеціалісти отримують таку велику зарплату.

МАРКЕТИНГ – ЦЕ ЕКОНОМІЧНА СПЕЦІАЛЬНІСТЬ!

МАРКЕТОЛОГ – це економіст, що займається комплексними дослідженнями ринків, розробляє відповідні управлінські заходи, від яких залежить ефективність роботи підприємства!

МАРКЕТОЛОГ – це ключова фігура сучасної фірми!

Наш колектив зможе Вас навчити!

Професорсько-викладацький склад кафедри налічує  4 доктори економічних наук, професори, 9 кандидатів економічних наук, доцентів, 1 старший викладач. Усі без винятку члени кафедри мають значну базу теоретичної підготовки та чималий досвід практичної роботи в галузі маркетингу, торгівлі та підприємницької діяльності.

Викладачі постійно працюють над підви­щенням кваліфікації та рівня викладання дисцип­лін, приймаючи участь в багатьох навчально-методичних семінарах та наукових конференціях, які проходять в нашому університеті, в університетах-партнерах та під егідою ВГО “Українська Асоціація Маркетингу”.

Кафедра МАРКЕТИНГУ створена для ТВОРЧИХ, АМБІТНИХ

та ЕНЕРГІЙНИХ МОЛОДИХ людей.

Приєднуйтеся до нас!

Для цього Вам необхідно мати сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з:

 • української мови і літератури (ваговий коефіцієнт – 0.4);

 • математики (ваговий коефіцієнт – 0.3);

 • іноземної мови або географії (ваговий коефіцієнт – 0.2).

При вступі на спеціальність враховується середній бал атестату про повну загальну середню освіту( ваговий коефіцієнт – 0.1)

 

АЛЕ!!!

Хмельницький національний університет проводить набір на спеціальність Маркетинг на небюджетну (контрактну) форму навчання – лише за кошти фізичних та юридичних осіб за наступним переліком сертифікатів ЗНО:

української мови і літератури (ваговий коефіцієнт – 0.4);

історія України (ваговий коефіцієнт – 0.3);

іноземної мови або географії (ваговий коефіцієнт – 0.2).

При вступі на спеціальність враховується середній бал атестату про повну загальну середню освіту( ваговий коефіцієнт – 0.1)

Більш детально з умовами і правилами прийому на І курс, а також на скорочену форму навчанняна здобуття ступеня і здобуття ступеня магістра і освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста можна ознайомитись на сайті приймальної комісії Хмельницького національного університету

Наші випускники або Ваші перспективи!

МАРКЕТОЛОГИ, або спеціалісти з маркетингу, можуть працювати на підприємствах усіх форм власності, різного профілю та рівня, у проектних організаціях, консультативних центрах, наукових та освітніх закладах на посадах вищого та середнього управлінського персоналу, зокрема, у таких підрозділах та відділах: маркетингу; інформаційного забезпечення; постачання; збуту; виробництва; міжнародних зв’язків; планово-економічному; контролю якості; маркетингових досліджень; реклами та PR.

Окрім того, високоякісна різнопланова еконо­мічна підготовка надає реальну можливість випускникам відкривати власні підприємства і успішно займатися ВЛАСНИМ БІЗНЕСОМ.

Це може підтвердити велика кількість випускників кафедри, які дійсно працюють на підприємствах усіх форм власності, різного профілю та рівня, зокрема:

Кутей Євген – випуск 2005 р.

Виконавчий директор ТОВ “Глобал-Транс-Лізинг”, тел. 0983288088

Тишенко Олена – випуск 2008 р.

Товарознавевць-оператор ПрАТ “Фірма Бакалія” (мережа магазинів «Економ»), тел. 0976651276

Голубовська Оксана – випуск 2010 р.

Спеціаліст з операційно-касової роботи ПАТ “Альфа-банк”, тел. 0976103579

Вознюк Юлія – випуск 2011 р.

Фахівець з розширення ринків збуту ТДВ «Хмельни­цькзалізобетон», тел. 0977262832

Загурська Анна – випуск 2012 р.

Начальник відділу маркетингу ТОВ “Глоінвест” (торговельний комплекс “Європа”), тел. 0672932383

Отже, кваліфікація професорсько-викладаць­кого складу кафедри маркетингу, сучасні форми і методи організації навчального процесу, можливість стажування за кордоном під нас навчання дають можливість ВАМ отримати глибокі теоретичні знання і практичні навички, що забезпечить ВАШ УСПІХ У МАЙБУТНЬОМУ!

Випускник – маркетолог може працювати:

 • Керівником торгового підприємства, підприємства сфери послуг;

 • Президентом, віце-президентом, директором, начальником служби маркетингу, збуту, реклами;

 • Керівником підрозділу зовнішньоекономічної діяльності;

 • Торговим представником, дистриб’ютором,

 • Іміджмейкером, рекламним агентом;

 • Бренд-менеджером;

 • Маркетинг-менеджером;

 • Маркетологом-логістом;

 • Маркетологом-аналітиком;

 • Менеджером з реклами, а також промоутером, копірайтером, арт-директором;

 • Менеджером по мерчандайзингу;

 • Менеджером по збуту та закупівлі;

 • ПР-менеджером (спеціаліст зі зв’язків з громадськістю);

 • Бізнес-консультантом;

 • Фахівцем у галузі забезпечення комунікації та інформації.

 

Про спеціальність
Інформація про ЗНО

Для вступу Вам необхідно мати сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з:

 • – української мови і літератури (ваговий коефіцієнт – 0.3);
 • – історії України (ваговий коефіцієнт – 0.3);
 • – математики або іноземної мова (ваговий коефіцієнт – 0.3).

При вступі на спеціальність враховується середній бал атестату про повну загальну середню освіту( ваговий коефіцієнт – 0.1)

Більш детально з умовами і правилами прийому на І курс, а також на скорочену форму навчанняна здобуття ступеня і здобуття ступеня магістра і освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста можна ознайомитись на сайті приймальної комісії Хмельницького національного університету

Інформація про умови та терміни вступу
Український центр оцінювання якості освіти
Інформація про навчальні плани спеціальностей
Перспективи