Андрушкевич Зинаїда Миколаївна

 

Кандидат економічних наук.
Доцент кафедри маркетингу і торговельного підприємництва Хмельницького національного університету.

e-mail: Zina_marketing@ukr.net

Народилася 21 серпня 1982 року. В 1999 році з відзнакою закінчила Сковородківську ЗОШ І-ІІІ ступенів та поступила в Хмельницький національний університет.

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Свідоцтва про реєстрацію авторських прав:

 1. Ковальчук С.В., Андрушкевич З.М. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 35010 від 15.092010 р. «Методика проведення маркетингових досліджень «Маркетинг-логістичного забезпечення та використання автоматизованих управлінських систем на підприємствах машинобудування».
 2. Андрушкевич З.М., Чухрай Н.І. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 37734 від 04.04.2011р. «Методика проведення маркетингових досліджень «Методика проведення моніторингу «Інформаційно-комунікаційного забезпечення взаємодії промислових підприємств з контрагентами ринку на базі Інтернет-технологій».

 

Навчальні посібники:

 1. Маркетинг : навчальний посібник / С.В. Ковальчук, В.Л. Карпенко, Л.М. Коваль, Р.В. Бойко, Л.А. Бичікова, З.М. Андрушкевич та ін.; [за ред. канд. екон. наук Ковальчук С.В.]. – Львів : Новий Світ – 2000, 2018. – 679 с.
 2. Рекламний менеджмент: [навчальний посібник] / С.В. Ковальчук, Р.В. Бойко, А.В. Корюгін, З.М. Андрушкевич та ін. – Львів, «Новий світ-2000», 2017. – 269 с.

 

Монографії:

 1. Андрушкевич З.М. Інноваційні маркетингові технології на фінансовому ринку України // Маркетингові технології в умовах інноваційного розвитку економіки : монографія / за ред. С. В. Ковальчук. – Хмельницький : ПП Горенюк Ю. І., 2018. – С. 195-214.
 2. Андрушкевич З.М. Маркетингові інновації в економіці і бізнесі : колективна монографія за загальною редакцією д.е.н., проф. Ковальчук С.В. – Хмельницький: ТОВ «Поліграфіст-2» 2013. – С. 220-252.
 3. Андрушкевич З.М. Взаємодія учасників інноваційного процесу у ланцюгу вартості : колективна монографія за науковою редакцією д.е.н., проф. Чухрай Н.І. – Львів : В-во Львівської політехніки, 2012. – С. 259-272, 314-334.

 

Основні фахові наукові видання:

 1. Андрушкевич З.М. Удосконалення інформаційного забезпечення логістичних потоків на підприємстві / З.М. Андрушкевич, К.В. Кулеша // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – № 2, 2019. – С. 91-95.
 2. Андрушкевич З.М. Впровадження інноваційних методів та технологій продажів у діяльність підприємства / З.М. Андрушкевич, К.В. Кулеша, О.В. Остапчук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – № 5, 2019. – С. 157-161.
 3. Андрушкевич З.М. Таргетована реклама як ефективний спосіб просування в соціальних мережах / З.М. Андрушкевич, Романова А.В., О.Б. Вальков // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – № 5, 2019. – С. 207-210
 4. Андрушкевич З.М. Реклама в соціальних мережах як маркетингова комунікація підприємства в сучасних умовах / З.М. Андрушкевич, Я.Д. Галюк // Сталий розвиток економіки. Міжнародний науково-виробничий журнал, 2018. – №2 (39). – С 181-186.
 5. Андрушкевич З.М. Методи залучення клієнтів у торгово-розважальні центри / З.М. Андрушкевич, Я.Д. Галюк // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки, 2018. – №5. – Т.2. – С. 11-13.
 6. Андрушкевич З.М. Сучасні інструменти маркетингових комунікацій / З.М. Андрушкевич, О.В. Сітарчук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки, 2018. – №5. – Т.2. – С. 14-17.
 7. Андрушкевич З.М. Сутність інноваційних технологій продажу товарів / З.М. Андрушкевич, А.О. Олійник // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. : Науковий журнал. – №4, Т1. – 2017 – C. 17-20.
 8. Андрушкевич З.М. Маркетингові дослідження тенденцій розвитку ринку металопластикових вікон / З.М. Андрушкевич // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки, 2016. – № 5. – Т.1. – С.7-9.
 9. Андрушкевич З.М. Теоретико-методичні основи формування іміджу підприємства як важливої складової посилення конкурентних переваг / З.М. Андрушкевич, І.В. Гвоздецька // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки : Науковий журнал. – Хмельницький. – №6, 2015. – С. 20-25.
 10. Андрушкевич З.М. Маркетинговий інструментарій просування банківських продуктів і послуг / З.М. Андрушкевич, Л.А. Бичікова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – №6, 2015. – C. 59-63.
 11. Андрушкевич З.М. Комплекс маркетингу в торговельній діяльності аптечних мереж. – Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – Т. 2. – № 5. 2014. – С. 21-25.
 12. Андрушкевич З.М. Доцільність використання статистичних методів у контексті аналізу маркетингової інформації / З.М. Андрушкевич // Науковий вісник Східноєвропейського Національного університету імені Лесі Українки. Економічні науки. – 2014. – № 3 (280). – С. 188-192.
 13. Андрушкевич З.М. Інтернет-маркетинг у соціальних мережах / З.М. Андрушкевич // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2014. – № 2, Т.1 – С. 163-166.
 14. Андрушкевич З.М. Формування споживчої цінності товару в сучасних умовах господарювання / З.М. Андрушкевич // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – № 6, Т. 2 – С. 75-79.
 15. Андрушкевич З.М. Оптимізація рівня витрат у збутовій діяльності підприємств/ З.М. Андрушкевич // Перспективные инновации в науке, образовании, производстве и транспорте `2013. // Сборник научных трудов SWorld. – Выпуск 4, Т. 42. – Иваново : МАРКОВА АД, 2013. – С. 74-78.
 16. Андрушкевич З.М. Маркетинг-логістичний аутсорсинг торговельного підприємства / З.М. Андрушкевич // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – № 5, Т. 3. – С. 14-17.
 17. Андрушкевич З.М. Теоретичні та практичні аспекти оцінювання логістичних витрат машинобудівних підприємств / З.М. Андрушкевич // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – № 6, Т. 2 – С. 215-219.
 18. Андрушкевич З.М. Систематизація методичних підходів до оцінювання конкуренто-спроможності підприємств на засадах маркетинг-логістичного забезпечення/ З.М. Андрушкевич // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – Хмельницький, 2011. – №6, Т. 4. – C. 28-32.
 19. Андрушкевич З.М. Маркетингові дослідження рівня маркетингового та логістичного забезпечення функціонування машинобудівних підприємств Хмельницької області / З.М Андрушкевич // Маркетинг і менеджмент інновацій. – Суми : ТОВ «ВТД «Університетська книга», 2011. – № 2. – С. 105-113.
 20. Андрушкевич З.М. Аналіз тенденцій розвитку промисловості та машинобудівної галузі Хмельницького регіону / З.М. Андрушкевич // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – Т. 4, № 5. – С. – 188-191.
 21. Андрушкевич З.М. Перспективний аналіз умов інноваційного розвитку машинобудівних підприємств України / З.М. Андрушкевич // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Проблеми економіки та управління. – Львів : НУ «Львівська політехніка». – 2010. – № 683. – С. 9-13.
 22. Андрушкевич З.М. Підвищення якості продукції в контексті маркетингової логістики / С.В. Ковальчук, З.М. Андрушкевич // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – Т. 2, № 2. – С. 60-63.

 

Підвищення кваліфікації:

Вебінар на тему : “Використання CRM системи Бітрікс24 в бізнесі: маркетинг, менеджмент, фінанси та управлінський облік” Сертифікат Андрушкевич З.М.

Проведення навчальних занять, захисту курсових робіт та іспитів із використанням сучасних інформаційних систем і технологій (zoom, viber, telegram) з дисциплін: «Маркетинг», «Стратегічний маркетинг», «Маркетингове ціноутворення», «Теорія і практика мерчандайзингу». Наказ №99КП від 4.05.2020

НАУКОВЕ СПРЯМУВАННЯ

Маркетинг-логістичне забезпечення діяльності підприємств реального сектору економіки