Про кафедру

by admin | 20.12.2016

Історія

Кафедра маркетингу була створена 1.07.2003 р.

Проте історія спеціальності «Маркетинг» у Хмельницькому національному університеті починається ще з 1998 року, саме в цьому році відбувся перший набір студентів на дану спеціальність. На той момент підготовку маркетологів здійснювала кафедра економіки підприємства та підприємництва (завідувач кафедри: доктор економічних наук, професор Орлов О.О.), саме кафедра економіки здійснила перший випуск спеціалістів за цією спеціальністю.

І вже більше 10 років кафедру очолює Ковальчук Світлана Володимирівна, яка у 2013 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеню доктора економічних наук, а у 2015 р. отримала вчене звання професора кафедри маркетингу і товарознавства

Структура

Кафедра маркетингу і товарознавства є однією з наймолодших випускових кафедр університету, саме тому її навчально-педагогічний персонал постійно працює над підвищенням кваліфікації та наукового рівня. Якщо на момент заснування кафедри у її складі було лише 3 кандидати економічних наук (Ковальчук С. В., Ревякін О. С. і Бойко Р.В.), а рівень забезпечення кадрами вищої кваліфікації знаходився на межі 40%, то на сьогодні кафедра має найвищий показник серед випускових кафедр гуманітарного спрямування, який сягає 93%.

На сьогоднішній день на кафедрі на постійній основі працюють 2 доктори наук, професори; 7 кандидатів наук доцентів; 1 кандидат наук, доцент є зовнішнім сумісником; 1 старший викладач без наукового ступеня. Склад кафедри характеризується поєднанням досвідчених викладачів (які мають науково-педагогічний стаж більше 10 років – 70%) з початківцями (від 5 до 10 років науково-педагогічної діяльності – 30%).

Студентське життя

Високий професійний рівень підготовки студентів дозволяє кафедрі досягати високих показників щодо їх подальшого працевлаштування. Понад 90% випускників спеціальності «Маркетинг» працюють згідно отриманої спеціальності.

Слід зазначити, що студенти вже з 1-го курсу приймають активну участь у проведенні маркетингових досліджень під керівництвом викладачів кафедри; у різноманітних конкурсах наукових робіт за маркетинговою тематикою; у конкурсах рекламних проектів.

Адреса

 м.Хмельницький, вул. Інститутська 11

Телефони

67-27-55 Приймальна комісія ХНУ
8-067-966-86-60 Зав. Кафедри маркетингу і товарознавства