075 доктор філософії

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ НА НАВЧАННЯ ДО АСПІРАНТУРИ
ПРОГРАМА вступного іспиту зі спеціальності на навчання до аспірантури на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти
Галузь знань – 07 «Управління та адміністрування»
Спеціальність – 075 «Маркетинг»

Для здобувачів вищої освіти, які не мають диплома магістра(спеціаліста) за спеціальністю «Маркетинг» призначено додаткове вступне випробування. Додаткове вступне випробування проводиться приймальною комісією ХНУ.

Програма додаткового вступного випробування